Naše delovanje zaenkrat omogočajo samo donacije. Potrebujemo jih da nabavimo hrano za okoli 70 rešenih rejnih živali, plačamo veterinarske stroške, najemnine za pašnike na različnih krajih.

 

Zavod za zaščito rejnih živali Koki 

Na produ 13 

2354 Bresternica 

IBAN SI56 0231 0026 1055 140 (NLB d.d.)